Energetické průkazy, stavební projekce

 

Zabýváme se stavební projekcí se zaměřením zejména na tepelnou techniku - zateplení budov.

Pro vaše objekty vypracujeme PENB - průkaz energetické náročnosti budovy (energetický průkaz budovy) zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. (230/2015) nebo energetický štítek budov zpracovaný dle ČSN 730540-2. Výpočet provedeme kvalitně, levně a rychle, energetické štítky a energetické průkazy vám vypracujeme do jednoho týdne.

prukazPENB zpracováváme pro objekty a klienty z celé ČR.

Pomůžeme vám získat dotace z programu Nová Zelená úsporám, posoudíme obvodový plášť vašeho objektu, navrhneme vám optimální skladbu a tloušťku tepelné izolace, kterou by měl mít váš strop, fasáda, podlaha nebo střecha. Určíme jaký součinitel prostupu tepla by měla mít vaše okna, navrhneme solární kolektory, tepelné čerpadlo, nebo nízkoemisní kotel na biomasu.

Potřebujete projekt rodinného nebo bytového domu? Potřebujete projekt k rekonstrukci vašeho objektu? V oblasti stavební projekce se na naši společnost můžete obrátit, rádi vám vypracujeme projekty pro rodinné domy, bytové domy, administrativní objekty, garáže, hospodářské objekty a průmyslové objekty, rekreační stavby - novostavby i rekonstrukce.

V rámci poskytování služeb nabízíme posudkovou činnost v oblasti tepelně technických vlastností budovy, stanovení příčiny nadměrné vlhkosti, rizika kondenzace a vzniku plísní v bytech.

Také nabízíme zprostředkování stanovisek, vyjádření a komunikaci se stavebním úřadem ve věci umístění a povolení navrženého rodinného domu - (inženýring).

Pro váš rodinný dům zpracujeme žádost na Kotlíkové dotace