Kotlíková dotace

 

Kotlíkové dotace (dle jednotlivých krajů) jsou určeny pro výměnu vašeho starého kotle za nový zdroj vytápění (tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, kotel na uhlí, plynový kotel, solárně-termickou soustavu).
 • Telefonicky s vámi probereme varianty Kotlíkové dotace pro váš dům.
 • Zanalyzujeme stávající stav a pomůžeme s výběrem optimálního energetického mikroopatření.
 • Pomůžeme s vyplněním žádosti i příloh.
 • Vydáme potřebné Potvrzení energetického specialisty.
 • Žádost za vás podáme.

Cena (Středočeský kraj a Praha) je 2400 Kč.


Cena je konečná, nejsme plátci DPH.
Náklady na Potvrzení energetického specialisty nebo Energetický průkaz jsou propláceny v rámci dotace.

V případě dotazů se neváhejte zeptat.

Tel.: 775 663 269, e-mail: info@eprukazy.cz

Na co tedy dotaci dostanete?

 • nový tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • nová otopná soustava včetně souvisejících stavebních prací
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (maximálně 20000 Kč)
 • služba energetického specialisty, pořízení PENB
 • projektová dokumentace

Základní pravidla:

 1. O výměnu kotle mohou žádat fyzické osoby (vlastníci nebo spoluvlastníci) rodinného domu (objekt je v LV zapsán jako rodinný dům nebo jako objekt k bydlení s č.p.).
 2. Pokud dům nesplňuje min. energetickou třídu C, je nutné realizovat některá ze stanovených mikro-energetických opatření:
  • a) Zateplení střechy nebo půdních prostor.
  • b) Zateplení stropu, sklepních prostor nebo podlahy.
  • c) Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. část fasády, apod.).
  • d) Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů.
  • e) Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří).
  • f) Dílčí výměna oken.
  • g) Výměna vstupních a balkonových dveří.
  • h) Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří.
  • i) Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.
 3. Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.
 4. Výše dotace je od 70 do 85 %, maximální uznatelné náklady jsou 125000 Kč.
 5. Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015.
 6. Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.
 7. Dům je v současnosti vytápěn převážně kotlem na tuhá paliva (i pokud je dům vytápěn více zdroji – elektrokotel, plynový kotel, apod.).
 8. Nový zdroj vytápění musí být uveden v seznamu, který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR na http://www.opzp.cz

  Uznatelné náklady (stavební práce, dodávky a služby související s předmětem podpory vzniklé po 15.7.2015):
  • Tepelné čerpadlo
  • Kotel na pevná paliva
  • Plynový kondenzační kotel
  • Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
  • „Mikro“ energetická opatření:

  • a) Zateplení střechy nebo půdních prostor.
  • b) Zateplení stropu, sklepních prostor nebo podlahy.
  • c) Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. část fasády, apod.).
  • d) Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů.
  • e) Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří).
  • f) Dílčí výměna oken.
  • g) Výměna vstupních a balkonových dveří.
  • h) Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří.
  • i) Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.
  • j) Zkoušky nebo testy související s uváděním opatření do provozu.
  • k) Pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB).
  • l) Náklady na projektovou dokumentaci.

  Chcete–li provést rozsáhlejší zateplení objektu, můžete o kotlíkovou dotaci žádat zároveň s dotacemi Nová Zelená úsporám.