Nová Zelená úsporám

 

Komplexní vyřízení dotace Nová Zelená úsporám.

 • Poradíme vám jak získat dotace z programu Nová Zelená úsporám.
 • Bezplatně vám provedeme odhad, jaké výše dotace je pro váš objekt možno dosáhnout.
 • Vypracujeme projekt a posudek pro program Nová Zelená úsporám. Posudek bude vypracován podle vyhlášky č 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov s použitím okrajových podmínek podle TNI 73 0331.
 • Projednáme vaši dotaci na SFŽP (Státní fond životního prostředí) i v bance.

Uvažujete o zateplení vašeho domu? Uvažujete o výměně oken, zateplení fasády, zateplení podkroví, zateplení střechy nebo stropu? Uvažujete o instalaci solárních kolektorů nebo tepelného čerpadla? Nejste si jisti, jaké má program Nová Zelená úsporám podmínky? Pomůžeme vám získat dotace z programu Nová Zelená úsporám, posoudíme obvodový plášť vašeho objektu, navrhneme vám optimální skladbu a tloušťku tepelné izolace, kterou by měl mít váš strop, fasáda, podlaha nebo střecha. Určíme jaký součinitel prostupu tepla by měla mít vaše okna, navrhneme solární kolektory, tepelné čerpadlo, nebo nízkoemisní kotel na biomasu. Vypracujeme pro vás projekt, který bude splňovat podmínky programu Nová Zelená úsporám.

Program Nová Zelená úsporám je členěn do tří základních oblastí:

A.Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů.
 • Dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy.
 • Podporována dílčí i kompexní opatření.
B.Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.
 • Dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.
C. Efektivní využití zdrojů energie.
 • Dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE.
 • Na výměnu ekologického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem.
 • Na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.
 • Na instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

Nabídka pro projektanty:
Vypracujeme k vašim projektům odborné posudky Nová Zelená úsporám, vyplníme krycí listy s přílohami.